Princíp pridanej hodnoty :

Základnou myšlienkou a princípom našej spoločnosti ako prvej firmy v SR uplatňujúcej NANO E2C produkty z oblasti povrchovej nanotechnológie v rôznych oblastiach , je práve princíp pridanej hodnoty produktov. Ako partnerská firma vývojových firiem hľadáme dalšie možnosti inovácií a uplatnenia spôsobom od vývoja po hotový produkt , zároveň poskytujeme inovatívnym firmám našu kompetenciu ako spoľahlivý partner v mnohých aspektoch .

Naše vízie a ambície sú vysoké :

  • nové vnímanie povrchov a materiálov sú len časť našich aktivít
  • rozvíjame a zvyšujeme princíp pridanej hodnoty pre našich partnerov a zákazníkov
  • od Vaších predstáv po hotový produkt "sú aj naše riešenia" ,využite náš potenciál


Používaním NANO E2C môžeme a dokážeme zmeniť a upraviť vlastnosti bežných základných materiálov , alebo im dodať kompletne nové vlastnosti alebo nové funkcie. Zároveň tým zvýšime kvalitovú a komerčnú hodnotu produktu. Toto je základný princíp pridanej hodnoty produktu.