INVESTÍCIE

investicie.jpg, 11 kB

Dôležitou prioritou a zámerom firmy Nanotrading® s.r.o v podnikateľskej oblasti je vyhľadávať investičné príležitosti so širším významom pôsobenia a uplatnenia v rôznych oblastiach, partnerská spolupráca s inovatívne mysliacimi hlavne so slovenskými firmami na pilotných projektoch súvisiacich s vývojom a rozvojom nanotechnológie v SR. Dalšim zámerom je spolupodielať sa na vytvorení komplexného vývojovo -aplikačného celku v Žiline na základe konkrétnych aplikačných predstáv inovatívnych firiem s investičnými zámermi ,ktorý by podporoval , financoval a uplatňoval výsledky nanotechnologických výskumov do praxe. Zámerom je využiť nové prichádzajúce možnosti , kde nerozhoduje veľkost krajiny a počet obyvateľov, ale kvalita podnikateľského zámeru a úzka spolupráca zúčastnených profesionálov, chceme vyvolať spoluprácu vývojových firiem - hlavne univerzít zo SR a EU, zjednodušovať ,zlepšovať a urýchlovať uplatnenie aplikacií v praxi.