Čo je dobré vedieť o Nanotechnologickom zušľachťovaní?

1.jpg, 9 kB Väčšina zušlachtovačov NANO H&C® obsahuje nano-častice, ktoré v podstate pozostávajú z týchto materiálov:
  • keramika
  • diamant
  • striebro
  • sklo
Tieto materiály sú v procese nanoformovania povrchu spolu zložené rôznym spôsobom. Nosná látka väčšinou pozostáva z vody a alkoholu. Tzv. "nano" sa prostredníctvom samoorganizujúcich sa nepriľnavých komponentov formátujú na "neviditeľnú" bariéru, podobnú ako sklo. Na zušľachtenom povrchu sa usadia iba "Nano" pričom voda a alkohol sa odparia.

Nanočastice sú odolné voči teplote až do 300°C.

Naše Nano-zušľachťovanie funguje najúčinnejšie na špeciálne preň určených povrchoch.Preto odporúčame používat zušlachtovače na návodom predurčený povrch.

V čom je rozdiel medzi NANO H&C® zušlachtením a našimi konkurentmi ?
  • Mnohí naši konkurenti predávajú často jeden výrobok na všetko!
  • Mnohí konkurenti predávajú staršiu, nie ďalej vyvinutú nanotechnológiu, naša nano-technológia vychádza vždy z najnovšej úrovne výskumu. V tomto čase sa nachádza asi 300 nových výrobkov v našich laboratóriách, kde prebieha ich výskum a vylepšovanie.


  • Nano-produkty v obchodnej sieti sú často zmiešané s "rušivými" látkami ako vosky, teflon, oleje a silikón. Tieto často vytvárajú rušivú vrstvu a skracujú trvanlivosť zušľachtenia.

    Naše produkty sú bez silikónu, akrylu alebo teflónu !!!

  • Mnohé Nano-produkty na trhu nezabezpečujú dýchanie materiálu (naše áno). Keď nano-zušľachtenie nezabezpečuje dýchanie materiálu, môže veľmi skoro dôjsť k plesneniu podkladového materiálu.

© 2006 Copyright Nanotrading® s r.o. Všetky práva vyhradené.