Naša stratégia :

Snažíme sa porozumieť a myslieť v intenciách našich partnerov a zákazníkov. Princíp pridanej hodnoty s pomocou nanotechnológie umožňuje inovovať, otvoriť nové trhy, nový segment produktov a prinášať ich atraktívne funkcie alebo nové materiály. Prekonaním počiatočných problémov smerovania a vývoja firmy sme presnou orientáciou a zameraním sa na funkčné a materiálové nano aplikácie začali úspešný rastúci vzostup spoločnosti. Postupne budeme prenikať do rôznych oblastí priemyslu, budovať a rozvíjať obchodný trh. Toto je naša vízia ,naša budúcnosť!

Naša zodpovednosť :

Prienikom nových technológií do praxe a bežného života a pôsobením našej spoločnosti v tomto ešte stále novom sektore, rešpektujeme všetky sociálne a enviromentálne faktory. Zodpovednosť pre nás znamená nielen kvalitu a bezpečnosť, ale aj dlhodobý záväzok.

kvalita.jpg, 2 kB    bezp.jpg, 3 kB    zodp.jpg, 3 kB

Kariéra a Job :

Iba novým chápaním interdisciplinárnej nanotechnológie ako kombinovanej vedy si naša spoločnosť uvedomuje dôležitosť a prínos každého odborníka a ľudí, ktorí sa rozhodli nastúpiť na túto spoločnú cestu. Po skúsenostiach o smerovaní z krajín EU s istotou môžeme povedať, že iba úzkou spoluprácou chemikov, fyzikov, informatikov, inžinierov, ekonomického i business sektoru sa môžeme posunúť dalej. Chceme vytvárať a podporovať ľudí i pracovné skupiny, ktorí spoluprácou "ruka v ruke" majú záujem začať a urobiť kariéru v našej spoločnosti.

.... od vývoja po hotový produkt,zmeníme spolu čiernobiely svet


© 2006 Copyright Nanotrading® s r.o. Všetky práva vyhradené.