Kombinujeme materiálny svet :

Základným a dôležitým pilierom kvalitných produktov, služieb a servisu sú dokonalá znalosť materiálu, jeho úpravy, vlastností, chémie, engineering.
Chemická nanotechnológia dokáže meniť klasický svet organických a anorganických materiálov a kombinovať ho spolu s nanokompozitmi.Prostredníctvom chémie, materiálového inžinierstva a špecifických sektorov vedy sa nanokompozity a jednotlivé vlastnosti (charakteristiky) materiálu môžu prispôsobiť požiadavkám trhu alebo zákazníka. Na báze koloidnej a sol gel chémie a súvisiacich procesov sa dokážu takto vytvorené produkty uplatniť v praxi s požadovanými vlastnosťami.

Produkty a process engineering :

V mnohých prípadoch sa stáva ,že treba skombinovať vlastnosti a požiadavky partnerov pre produkty podľa ich špecifických predstáv .Rôzne úpravy a procesy , široká variabilita a zákaznícka orientácia sú druhým dôležitým pilierom našej spoločnosti .© 2006 Copyright Nanotrading® s r.o. Všetky práva vyhradené.