Táto sekcia slúži na zjednodušené vysvetlenie a pochopenie vývoja ,cieľov a smerovania Nanotech v budúcnosti. Nanotechnológia sa zaoberá vytváraním, výskumom a využitím extrémne malých štruktúr. Prvá slabika "Nano" pochádza z gréčtiny a znamená niečo ako "trpaslík". Jeden nanometer (nm = miliardtina metra) je milióntina milimetra a zodpovedá približne jednej desťtisícine hrúbky ľudského vlasu. Tu sa nachádzame už v ultra malej oblasti atómov a molekúl. V takejto dĺžke je možné postaviť na seba asi štyri až päť atómov. Nanočastice a polyméry (menšie ako 100 nm) sú stavebnými prvkami tejto technológie. Prostredníctvom cieleného zloženia materiálov na atómovej úrovni ako aj zvláštne fenomény, ktoré sú viditeľné v takejto malej mierke, umožňujú veľký rozsah možností, a to skoro vo všetkých oblastiach ako energetická technika, technika pre životné prostredie, medicína, farmácia. Na atómovej úrovni sú malé rozdiely medzi chémiou, biológiou a fyzikou, to všetko sa stáva prepojenou technológiou, to znamená, medzi mnohými odvetviami sa stierajú hranice.

novacik.jpg, 25 kB V oblasti atómov získava kvantový efekt (Kvant - za časticu považovaná jednotka energie fyzikálneho poľa) alebo kvantová mechanika (mechanika zohľadňujúca kvantovú štruktúru energie) na význame, a to pri mimoriadne tenkých nanesených vrstvách. Je jedno, či v domácnosti, automobilovom priemysle, letectve, výrobe náradia, počítačovej technike, nano-častice umožňujú ošetriť povrchy extrémne odolne proti poškriabaniu a roztrhnutiu, dodávajú trvácnu ochranu proti korózii, dodávajú extrémnu schopnosť kĺzania.

Ak molekuly, ktoré plávajú neorganizovane v materiále, sa uložia do štruktúry tak, že každý atóm sedí tam, kde má, stane sa nemožné možným. Kontrolovane a pevne uložené získavajú nástroje novú silu. Procesy výroby sa zjednodušia, zlacnia a neohrozujú životné prostredie. Nanotechnológia manipuluje molekuly prúdom, magnetizmom alebo chémiou takým spôsobom, že sa samostatne uložia. Pritom príroda slúži ako vzor: bunka a jej usporiadanie. Cieľom nanotechnológie teda je, aby sa molekuly usporiadali samé, a nie ich posúvať ľudskou rukou. Tieto molekuly sa majú podľa možností samoreprodukovať, čo sa medzičasom podarilo japonským vedcom.

Nanotechnológia mieni ukazovať smer v nasledujúcich desaťročiach a otvára nový obchodný potenciál. Experti a médiá ju označujú ako kľúčovú technológiu 21. storočia. V EU je výskum podporovaný vo forme projektov medzi verejnými výskumnými ústavmi a podnikateľmi v hospodárstve. Existujú špeciálne centrá kompetencie, ktoré sa líšia v tematickom zameraní. Tieto centrá kompetencie sú v spojení napr. s veľkými koncernmi, vysokými školami a univerzitami, výskumnými ústavmi a obchodnými komorami.

Poskytovatelia rizikového kapitálu sa tiež podieľajú na financovaní ako aj federácia krajín.Nanotrading s.r.o je jednou z prvých firiem na Slovensku ,ktorá sa venuje propagácii , prezentácií a uvádzaní nanoproduktov na Slovenský a Český obchodný trh.Z dlhodobého hľadiska významným cieľom a zámeron firmy Nanotrading s.r.o je mediálna propagácia ,rozvoj obchodného thu a hľadanie investičných možnosti súvisiacich s Nanotech v SR.

....zmeníme spolu čiernobiely svet


© 2006 Copyright Nanotrading® s r.o. Všetky práva vyhradené.