Kto sme ?

Sme mladá dynamická spoločnosť, ktorá začala svoju činnosť v roku 2006. Analýzou a pochopením obrovského potenciálu spojeného s nanotechnológiami chceme prezentovať a implementovať nano aplikácie do praxe. V súčinnosti s našimi partnermi chceme prinášať inovácie do rôznych oblastí, prezentovať princíp pridanej hodnoty. Pre nás je to len začiatok. Odhaduje sa, že v priebehu desiatich rokov, hlavne v krajinách EÚ pri výrobe bežných predmetov bude aspoň čiastočne každú sekundu využitá nanotechnológia. Našou víziou v SR je byť pri tom a ako partner s potenciálom iniciátora a realizátora úspešne napomáhať naším partnerom i zákazníkom.

Pole pôsobnosti:

Sme spoločnosť, ktorá sa v spolupráci s viacerými vývojovými firmami venuje uplatneniu výsledkov z vývoja do praxe. Uplatnením napr. nanokompozitov v produktoch na základe chemickej nanotechnológie rozvíjame a prenášame vývoj systémom "z vývoja na kuchynský stôl" zameraním sa na atraktívny segment základných materiálov. V business oblasti máme dve smerovania: priemyselné systémy a zákaznícke systémy . V priemyselnom systéme je prioritou implementácia nanotechnológie do priemyslu. V zákazníckom systéme sa jedná o uvádzanie a propagáciu hotových nanoproduktov.Uplatnenie a smer :

Mikro a nano technológia, taktiež i biotech "opustili" hranice akadémie a laboratória. Výskum sa "posunul" od vedcov, ktorí urobili dôležitý diel práce, k "uplatneniu" v praxi. Treba však zahájiť daľšiu, veľmi namáhavú cestu "vývoja produktu na trhu". Cieľom Nanotrading s.r.o je nastúpiť na túto cestu a prevziať štafetový kolík : od myšlienky po hotový produkt. Nanotrading s.r.o pôsobí ako "most" medzi vývojom, priemyslom a zákazníkom. Len vzájomným rešpektom "Vývoja" a "Bussinesu" a obojstrannou podporou sa dokáže vytvoriť marketingovo úspešný proces a produkt, ktorý prináša požadovaný prínos.


© 2006 Copyright Nanotrading® s r.o. Všetky práva vyhradené.