Čo to je NANOSILIVER ? Z čoho sa skladá NANOSILIVER? Čo nám umožní?
Táto sekcia je venovaná priblíženiu a zjednodušenému vysvetleniu komplikovaného procesu vývoja, skúmania a aplikácie NANOSILIVER.


silver001.jpg, 21 kB

Pre príklad porovnania:
Veľkosť atómu striebra (i.e. 0,13nm), 1 cm3 NANO SILIVER roztoku pri 1 ppm koncentrácii obsahuje približne 600 billiónov siliver molekúl.


Vedcom sa práve prostredníctvom nanotechnológie podarilo spojiť a vytvoriť geniálnu kombináciu a formu Ag vo forme nanostriebra, ktorá má diametrálne odlišné vlastnosti a charakteristiky ako bežné Ag.silver002.jpg, 16 kB

Benefity striebra:

 • Zväčšené vodivé (conduction) vlastnosti
 • Silné antibakteriálne vlastnosti
 • Neškodné pre ľudské telo

Benefity silica:

 • Absorbčné vlastnosti
 • Deodorizačné vlastnosti
 • Neškodné pre telo
Hlavným prínosom a benefitom Nanosiliveru v blízkej budúcnosti je práve silný antibakteriálny účinok . Práve vďaka jeho špecifickým vlastnostiam sa stane súčasťou rôznych častí materiálov, povrchov, procesov , predmetov atď., proste všade tam,kde chceme zamedziť výskytu baktérií a mikroorganizmov. Vďaka jeho vysokej čistote je neškodný aj pre ľudí s alergiami, ktoré vznikajú vďaka "nečistému bežnému striebru s prímesami". Vývojoví vedci získavajú Nanosilver najnovšou komplikovanou technológiu "nahor - down to up".


Ako pôsobí NANOSILIVER na baktérie :
silver003.jpg, 9 kB

Štruktúra bunkovej steny
Štruktúra bunkovej steny baktérií je diametrálne odlišná od bunkovej steny rastlín a obsahuje komplikované a špecifické chemické zloženie ( sugar-fat-peptide).

V baktériách je hlavným komponentom steny peptidoglican (mureine), obsahujúci dlhé reťazce polysaccharide-chains, spojené krátkymi arnino-kyselina peptidmi.

Bunková stena pozitívnej baktérie je hrubšia ako stena negatívnej baktérie a obsahuje viac peptidoglican.

Bacteria: 100 nm ~ 10 pm
Viruses: 10-300 nmsilver024.jpg, 53 kB


Rozmery baktérii (100 nm) v porovnaní s NANO SILIVER molecules
Silica a siliver nanocompozity sú tak malé a tak koncentrované v základe,že baktérie sú prakticky dokonale obklúčené bez šance nekontaktovať sa s nanosilverom . Úplne obklopené.
1 cm3 NANO SILIVER roztoku pri 1 ppm koncentrácii obsahuje približne 600 billiónov siliver molekúl.
Nanosilver je zdraviu neškodný, neobsahuje žiadne škodlivé toxíny, ktoré by mohli ublížiť ľudskému telu a je šetrný k životnému prostrediu . Nanosilver má silný antibakteriálny účinok a dokáže usmrtiť cca. 650 druhov bakrérií a vírov.

silver005.jpg, 18 kB

1 . Catalytická oxidácia :
Na atomárnej úrovni má Ag pôsobenie aj schopnosť absorbovať oxygén a chová sa ako catalytický prvok v procese oxidácie . Reakciou s "vonkajšími thiol groups(-SH), ktoré pokrývajú povrch baktérií a vírusov" a odobratím Hydrogen atómov sa formuje napr.voda a tvorí sa väzba —S-S-typu. Vďaka blokovaniu prenosu elektrónov cez membránu steny sa narušuje dýchací cyklus baktérie a to vedie k atropii baktérie a jej usmrteniu. Genetický materiál bunkovej steny je oxidovaný,vďaka katalytickým vlastnostiam striebra a produkciou aktívneho kyslíka.

silver000.jpg, 14 kB

Nová generácia antibakteriálnych prvkov:
 • v porovnaní s doterajšími prípravkami zabezpečujú permanenciu a sú stabilné
 • ich produkcia je možná vdaka nanotechnologií systémom UP
 • preukazujú efektivitu 99.99 %
 • deodorizujúce vlastnosti na vodnej báze, neutralizujúce zápach.pachy
 • je priateľský pre alergikov
 • je vytvorený "zdola" UP z molekúl striebra(or silver plus silica), ktoré sú známe ako bezpečné pre ľudský organizmus (ak je príjem v racionálnom množstve)
 • sú výhodné vdaka nízkym nákladom
 • prejavuje sa ako "vytláčač" chlóru a aj tým prispieva k zlepšujúcemu efektu životného prostredia

© 2006 Copyright Nanotrading® s r.o. Všetky práva vyhradené.