e2c_1.jpg, 11 kB NANO E2C Easy to clean je určený na dlhodobú ochranu (v rokoch !) a ľahkú údržbu povrchov IBA čistou tlakovou vodou pri rešpektovaní a zachovaní pôvodných hodnôt. Už žiadna agresívna chémia, riasy, nečistoty,vodný kameň...
Nano protect, easy to clean !

e2c_2.jpg, 8 kB NANO E2C dokonale chráni povrch materiálu (na obrázku drevo) po dobu niekoľko rokov bez dodatočných nákladov. Efektívne, bez zmeny štruktúry a povrchu, UV stabilný. Nano ochrana je dokonalá ochrana na úrovni atómov a molekúl.

e2c_3.jpg, 12 kB Zušľachtiť, či nezušľachtiť povrch???
To je otázka!?! Vy rozhodujete. Chráňte a zachovajte si nový vzhľad, povrch Vášho majetku a vecí takmer v pôvodnom stave aj po dobu niekoľko rokov.

e2c_4.jpg, 5 kB NANO E2C dokonale pokryje povrch a tzv. ochranná nanovrstva zabezpečí bezproblémovú ľahkú údržbu povrchu na dobu niekoľkých rokov, bez pevného usadenia nečistôt, machov,vodného kameňa, rias ... atď.
Chráňte si svoj majetok a zachovajte ho v top kondícií. Jednoducho s easy to clean!!!

e2c_5.jpg, 8 kB Takýto "pohľad cez okno" už nepotrebujete! Vaše okná, sklenené a keramické plochy sú už dlhodobo chránené tzv. neviditeľná nanobariéra s "Nano Easy to clean"! Zabudnite na svoju rozsiahlu zbierku čistiacich prostriedkov, postačí vlhká utierka, na dlho! NANO E2C znamená výraznú zmenu v pochopení výrazu: čistenie a dlhodobá údržba povrchov...

e2c_5b.jpg, 11 kBe2c_5c.jpg, 16 kB Rozdiel na prvý pohľad! Vy rozhodujete o tom, v akej kondícii a stave bude Vaša fasáda, omietka, obľúbená socha, zámková dlažba, betón, obklad atď. Vy rozhodnete, či nechránené povrchy vystavíte nepriaznivým podmienkam. Nano ochrana = dlhodobá ochrana .
Porovnanie jednotlivých povrchov "S" a "BEZ" nano vrstvy ( napr. skla) a priľnavosti kvapaliny k nim. Kvapky vody sa na ploche neroztečú , ale vytvoria charakteristický kontaktný uhol cca. 90-95 stupňov:

e2c_por1.jpg, 6 kB e2c_por1_1.jpg, 5 kB


Porovnanie jednotlivých povrchov (kameň ,betón ,dlažba) , ich ochrany a  nepriľnavosti kvapaliny k povrchu:

e2c_por2.jpg, 12 kB e2c_por2_2.jpg, 9 kB e2c_por2_3.jpg, 11 kB


Porovnanie a test povrchu keramiky a dreva:

e2c_por3.jpg, 8 kB e2c_por3_1.jpg, 8 kB

Pozrieme sa na to radšej zblízka :

Povrch pod mikroskopom nie je vôbec ideálne hladký a rovný . Jeho úpravou pomocou chemickej nanotechnológie (nano povrch ) zdokonalíme tento stav a zabezpečíme, že doteraz neobvyklé "neuskutočniteľné" charakteristiky a vlastnosti dostanú inovatívny smer. Náš nano coating systém na úrovni atómov a molekúl to dokáže:

e2c_por3_dt1.jpg, 8 kB e2c_por3_dt2.jpg, 13 kB

Odstránením nedokonalosti povrchu a zapečatením mikro a nano trhlín na povrchu sa nečistoty a dokonca ani voda nedostanú a nepriľnú k povrchu pevnou väzbou , ako to bolo doteraz. Kvapky vody sa na ploche neroztečú , ale vytvoria charakteristický kontaktný uhol cca. 90-95 stupňov.


e2c_por3_dt3.jpg, 11 kB e2c_por3_dt4.jpg, 6 kB

Vľavo bežný povrch obsahujúci  mikro a nano póry (nechránený), vpravo zušľachtený nano povrch a nano ochrana....


Bežné poškodenie povrchu a vysvetlenie účinku väzby nečistôt, tzv. pevná väzba k povrchu :

e2c_vazba.jpg, 20 kB

Bežnými čistiacimi prostriedkami a najmä agresívnou chémiou sa narúša štruktúra povrchov materiálu, strácajú sa dôležité ióny z povrchu. V bežne prítomných nečistotách sa na povrchu začína usádzať hlavne obsiahnutý vápnik a horčík. Ďalšie a ďalšie ióny obsiahnuté v bežnej vode naďalej rozrušujú povrch, hromadia sa, až pokým sa na pevno v podobe uhličitanov, fosfátov,sulfátov naformujú a pevne naviažu k povrchu. Došlo k bežnému "poškodeniu povrchu" napr. skla (tzv. korózia skla). Je to nevratný, poškodzujúci a znehodnocujúci proces skla, ktorému však nano ochrana môže zabrániť. Na v podstate rovnakom a podobnom princípe funguje Nano E2C ochrana aj pre ostatné povrchy a materiály.


© 2006 Copyright Nanotrading® s r.o. Všetky práva vyhradené.