Nanotrading® s.r.o je jednou z prvých firiem na Slovensku, ktorá sa zaoberá komplexne materiálovou nanotechnológiou, propagovaním, umiestňovaním a využitím nanotechnológie a nanoproduktov v rôznych odvetviach hospodárstva.

Nanotrading® s.r.o uvádza a ponúka NANO H&C® materiál , komplexné easy to clean a aerogel aplikácie pre rôzne sféry použitia, analyzuje a hľadá nové inovatívne možnosti, oblasti a praktické uplatnenie nanotech, samozrejme aj v každodennom živote. Patria sem hlavne inovatívne nanokompozity z oblasti povrchovej materiálovej nanotechnológie, chrániace povrchy so širokým využitím pre oblasť energetiky, stavebníctva atď. Uvádzame a propagujeme NANO® produkty, spolupodielame sa na budovaní Slovenských informačných portálov slúžiacich k všeobecno-vzdelávacím zámerom a k vytváraniu a rozvoju obchodného trhu. Zameriavame sa na spoluprácu s poprednými firmami z nanotechnologickej oblasti a spoluprácou s odborníkmi chceme rozširovat možnosti uplatnenia nanotechnológie. Zakladný princíp Nanotrading® s.r.o a nanotechnológie vcelku ako novej multidisciplinárnej vedy je spojenie princípu zkreatívniť, uľahčiť a zlepšiť doteraz poznaný čiernobiely svet.

Nanotrading® s.r.o
...zmeníme spolu "čiernobiely" svet


© 2006 Copyright Nanotrading® s r.o. Všetky práva vyhradené.